Algemene voorwaarden

WEBSITE VOORBEHOUDEN VOOR PARTICULIEREN 

 1. Inleiding

De algemene verkoopvoorwaarden hieronder beschreven (hieronder “Algemene Voorwaarden” genoemd), bepalen enkel de contractuele relaties tussen alle gebruikers van de website www.frifri.be,www.frifri-shop.fr(hieronder “Gebruiker” of “U” genoemd) en de handelaar Frifri behorende tot de firma Becook N.V, met vestiging te 55, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg en geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister onder het nummer B 166824; Intracommunautair btw-nummer LU 25762054 (hieronder “Frifri” genoemd).

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden, behalve voorafgaande, uitdrukkelijke en geschreven uitzondering. Frifri kan van tijd tot tijd bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden moeten veranderen, waardoor het noodzakelijk is dat deze nagelezen worden bij elk bezoek aan de website frifri.be of frifri-shop.fr (hieronder “Website” genoemd).

Deze wijzigingen zijn afdwingbaar zodra ze online zijn geplaatst en kunnen niet worden toegepast op voorheen gesloten overeenkomsten. Elke aankoop op de Website wordt onderworpen aan de geldende algemene voorwaarden op datum van de bestelling. Wij beschouwen dat, door uw bestelling te valideren, u, na ze gelezen te hebben, onze algemene verkoopvoorwaarden zonder uitzondering aanvaardt.  Door gebruik te maken van de Website, verbindt u zich ertoe de Algemene Voorwaarden te respecteren alsook de Gebruiksvoorwaarden die hierin staan..

2. Een bestelling plaatsen

Om een bestelling te plaatsen, stellen wij onze website:www.frifri.be of www.frifri-shop.fr 24/24h en 7/7 (behalve bij onderhoudswerken aan de website) ter beschikking.

3. Productinformatie

Frifri plaatst met de grootste zorg de informatie over de essentiële kenmerken van de producten online, met behulp van onder andere technische beschrijvingen die komen van haar partners en leveranciers en foto’s die de producten weergeven, en dit rekening houdend met de limieten van de techniek en met respect van de beste standaarden van de markt. 

4. Prijs

Voor de landen van de Europese Unie, zijn de verkoopprijzen op de website aangegeven in euro, alle taxen inbegrepen, maar zonder leveringskosten. Eventuele leveringskosten zullen aan het einde van de bestelling aangerekend worden, bovenop de prijs van de geselecteerde producten. 

De bestellingen buiten de Europese Unie te leveren worden zonder taxen gefactureerd. De lokale taxen, importtaxen en douanekosten moeten door de klant aan de transporteur worden betaald (Ex : Zwitserland, Noorwegen…).

Ter indicatie, de Zwitserse BTW bedraagt 8% (niet-contractuele informatie) van de prijs exclusief taxen. Deze BTW moet aan de transporteur betaald worden bovenop de importkosten die kunnen aangerekend worden op het pakket. 

Wij behouden het recht om te allen tijde de prijzen aan te passen, maar wij verbinden ons ertoe de geldende tarieven te handhaven die aangegeven waren op de Website bij het plaatsen van uw bestelling. Wij informeren u dat bij de weergave van een verkeerde prijs, duidelijk verkeerd (geringe prijs), wat de reden hier ook van is (informatica bug, manuele fout, technische fout…), de bestelling zal worden geannuleerd, ook bij initiële validatie. 

5. Beschikbaarheid

Gelieve te noteren dat we uw bestelling behandelen binnen de limieten van onze beschikbare stock. Moest een van de bestelde producten niet beschikbaar zijn in onze stock, verbinden wij ons ertoe u per mail te contacteren binnen 15 dagen na besteldatum om u hiervan op de hoogte te brengen en om u aan te geven binnen welke periode dit product zou kunnen geleverd worden.  

Wij zullen u dan een product van gelijkaardige kwaliteit en prijs voorstellen ter vervanging van het niet beschikbare product. Indien u weigert, zullen wij het betreffende product terugbetalen. Indien u het wenst terug te sturen onder de voorwaarden voorzien in artikel 9 (Herroepingsrecht – Geld terug garantie), zullen wij de kosten op ons nemen.  

6. Levering

De producten op de Website gekocht zullen in het land naar uw keuze worden geleverd indien de producten in deze landen gecertificeerd zijn. Frifri levert niet aan postbussen. Uw bestelling zal geleverd worden op het adres dat u heeft aangegeven bij de bestelling. 

Als het artikel aangeduid is als “Op Stock” bij uw bestelling, zal het termijn tussen de bestelling en de eerste aanbieding door de transporteur bepaald worden door de som van 2 elementen: 

 • 1. Levertermijn (24 tot 48 u) = valideren van uw betaling + klaarmaken van uw bestelling + ophaling van het pakket of de pakketten door de transporteur
 • 2. Levertermijn van uw pakket door de transporteur die u gekozen heeft uit de opties op onze website aangeboden. U zal op de hoogte gebracht worden van het begin van dit termijn door een email “Bestelling verstuurd”.

Deze termijnen zijn in werkdagen aangegeven.

Frifri doet er alles aan om de levertermijnen aangegeven op de Website aan te houden. Echter, wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van een vertraging in de levering of voor het verlies van het pakket door een derde partij aan het contract, door uzelf of door een onvoorziene en onoverkomelijke reden van overmacht. Indien het pakket niet ontvangen is binnen het aangegeven termijn, zal een onderzoek worden gestart bij de transporteur hetgeen verschillende dagen in beslag kan nemen (ex : 15 dagen op Chronopost). Tijdens deze periode, zal geen enkele terugbetaling of opnieuw versturen plaats vinden. Bij ontvangst van uw bestelling raden wij aan om de conformiteit van de geleverde producten na te kijken en, indien nodig, alle afwijkingen als opmerkingen op de leverbon te schrijven samen met uw handtekening. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke garantie, raden wij u aan alle opmerkingen aangaande conformiteit van de producten bij levering zo snel mogelijk per post te sturen naar Frifri, Klantendienst, 1, Boulevard de la foire L-1428 Luxemburg of per mail: serviceclient@becook.lu.

7. Beveiligde betaling

Frifri werkt samen met betaalpartners om de veiligheid van uw betalingen te garanderen.  

Frifri stelt 4 betaalwijzen ter beschikking:

 • Creditcard:
  • Bankkaart
  • Visa
  • Mastercard
 • PayPal

Bij een betaling per creditcard, wordt het geld afgehouden bij het versturen van uw bestelling op voorwaarde dat we de goedkeuring op voorhand hebben gekregen bij de bevoegde betalingscentra, bij gebreke waarvan uw bestelling niet kan worden verwerkt.  De online betaling per credit card wordt door het beveiligde systeem  ” Secure Socket Layer ” uitgevoerd, deze codeert uw bankgegevens bij het doorsturen op het net. De naam Atos zou op uw rekeninguittreksel kunnen verschijnen.  

Wij informeren u tevens dat Frifri een mechanisme heeft ingesteld om te strijden tegen fraude bij online betalingen om zo alle consumenten te beschermen. 

In dit kader, controleert Frifri de betrouwbaarheid van de door u geleverde informatie bij het ingeven van uw bestelling. 

Bij automatische alarm, veroorzaakt door de informatie met betrekking tot uw bestelling, kan onze dienst ter preventie van fraude u bijkomende informatie en een aantal bewijsstukken vragen (zoals: kopij van uw identiteitskaart, bewijs van adres,…) op basis waarvan Frifri uw bestelling zal kunnen valideren of annuleren. 

In dit geval, om het versturen van uw bestelling binnen de voorziene termijn te kunnen verzekeren, raden wij u aan een telefoonnummer aan te geven waar u gemakkelijk bereikbaar bent, en om zo snel mogelijk de informatie te bevestigen of de gevraagde documenten door te sturen. 

8. Herroepingsrecht. Geld terug garantie

Indien u niet helemaal tevreden zou zijn over uw aankoop heeft u 14 dagen volle dagen na ontvangst van uw bestelling om te herroepen. Alle retour moet gebeuren via een formulier hier beschikbaar ; om een retournummer te krijgen om aan te geven op het pakket. 

9. Retour

Het product moet in originele staat worden teruggestuurd; dus ongebruikt ; alsook in de originele verpakking. Het transport en de risico’s aan dit transport verbonden, zijn ten laste van de koper. 

Wij informeren u ervan dat de producten naar België moeten teruggestuurd worden. De retourzending kan via een transporteur naar keuze worden uitgevoerd. Het is echter aangeraden om de goederen aangetekend of met tracking op te sturen, en een verzekering af te sluiten met de transporteur ter waarde van de waarde van de producten zodat u zich indekt tegen elk verlies of beschadiging ervan. 

Bij ontvangst van de retourproducten, zullen wij ze volledig terugbetalen (exclusief portkosten). 

10. Dienst na verkoop beleid

Al onze producten worden gedekt door de fabrikanten garantie van 1 jaar minimum (cfr garantie). Bij een probleem met uw toestel, stellen wij u voor om contact met ons op te nemen via het formulier  hiervoor voorzien.

 • Indien het probleem niet op afstand kan worden opgelost, stellen wij voor om uw toestel terug te sturen naar een van onze erkende herstelcentra. 
 • Indien het probleem veroorzaakt wordt door een correct gebruik van het toestel, zal het toestel hersteld worden en teruggestuurd zonder kosten.  
 • Indien het defect te wijten is aan een van de uitsluitingsclausules van de garantie (cfr lager), zal een bestek worden opgemaakt en zal de koper kunnen beslissen of het moet hersteld worden of niet.  

11. Garantie

a) Garantieperiode

De garantieperiodes zijn als volgt:

 • 10 jaar voor de metalen friteuses
 • 3 jaar voor de plastic friteuses
 • 3 jaar voor de chocolatiere
 • 2 jaar voor de wafelijzers en andere producten

De garantie dekt, indien gebruik zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, 

 • Elk gebrek veroorzaakt door de structuur van uw toestel
 • Alle voortijdige beschadiging van de basismaterialen
 • Alle storing van het toestel

Deze contractuele garantie kan worden bekomen mits voorleggen van een garantiebewijs (kassa ticket of factuur met aankoopdatum) 

De garantie dekt de herstelling van het toestel, onderdelen en werkuren inbegrepen. 

b) Uitsluiting van de garantie

Frifri kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de garantie voor onderstaande uitzonderingen:

 • Niet conform gebruik van het product (cfr gebruiksaanwijzing)
 • Professioneel gebruik van het product
 • Ingreep door een niet erkende dienst op het toestel
 • Opbergen van het toestel op een ongeschikte plaats
 • Verandering van de kenmerken van het toestel 
 • Vallen en schokken die het product zou hebben ondergaan

De voorwaarden van deze garantie sluiten de toepassing ten voordele van de koper van de wettelijke garantie voor defecten en verborgen gebreken niet uit.

c) Onderdelen

Conform het artikel L 111-2 van de wet van Consumentenbescherming, voorzien wij de beschikbaarheid van de onderdelen van een herstelbaar product gedurende 10 jaar, vanaf de productiedatum (informatie op het typelaatje). Echter, deze beschikbaarheid is enkel gegarandeerd in het land waar het toestel werd gekocht. 

12. Commentaar, kritiek, communicatie

Alle commentaren door de Gebruikers van Frifri worden gecontroleerd en gemodereerd door het marketingteam. Bijgevolg, indien de uitspraken de wet en de ethiek schenden (misleidende reclame,  lasterlijke opmerkingen, commentaar buiten context,… ) behoudt Frifri het recht desbetreffend commentaar te weigeren of te veranderen. 

13. Bescherming van de persoonsgegevens

Aangezien de informatie die u meedeelt onontbeerlijk is voor het verwerken van de bestellingen, het opmaken van de facturen en van de garantiecontracten, leidt het ontbreken hiervan tot de annulatie van uw bestelling. Door u in te schrijven op de Website, verbindt u zich ertoe eerlijke en correcte informatie over u te bezorgen. Het doorgeven van valse informatie is tegenstrijdig aan onderhavige algemene voorwaarden alsook aan de gebruiksvoorwaarden op de Website. Volgens de Luxemburgse wet, wordt uw informatie behandeld in overeenstemming met de wet. Alle details aangaande het verwerken van de gegevens zijn beschikbaar op onze website, onder ‘Privacy beleid’.

15. Intellectuele eigendom

Het geheel van de inhoud van de Frifri Website (afbeeldingen, teksten, omschrijvingen, merken, beelden, video’s,… ) is eigendom van Frifri, haar co-contractanten of partners. Elke reproductie, gedeeltelijk of totaal, van de inhoud, door eender welke methode en op eender welk medium, benodigt een voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Frifri. Alle informatie, inhoud, dossiers en programma’s aangeboden door onze diensten zijn beschermd door de Luxemburgse en internationale wetten aangaande intellectuele eigendom en copyright. 

Frifri kan u de toestemming niet geven al de inhoud waar u geen intellectuele eigendomsrechten voor heeft te kopiëren, weer te geven of te verdelen. Elk frauduleus gebruik van deze inhoud waarvan de rechten behoren aan derden is een misdrijf van namaak, streng gestraft door het Wetboek intellectuele eigendom. Frifri zal in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de overtreding door een gebruiker van de rechten van derden en gepleegd naar aanleiding van de activiteiten van de gebruiker op de Website.